Patrick Haesaert bvba

U kan bij ons terecht voor:

support

Voor gebruikers- en eventuele technische vragen m.b.t. SHL is de helpdesk elke werkdag telefonisch bereikbaar van 08.30u tot 18.30u (voor uw vragen per e-mail of fax zijn we permanent bereikbaar, ook in het weekend). Onze gegevens vindt u terug op de contactpagina.

installatie

Zowel nieuwe licenties, modules als updates worden steeds geleverd met een installatieprocedure. Dat neemt echter niet weg dat u steeds op ons beroep kan doen om de installatie bij u ter plaatse uit te voeren.

bijkomende opleiding

De meeste van onze klanten gebruiken het pakket SHL reeds verschillende jaren en zijn er bijgevolg goed mee vertrouwd. Niettemin merken we dat - om diverse redenen - de mogelijkheden van het pakket niet altijd optimaal benut worden en dat sommige "finesses" weinig of niet gekend zijn. Nochtans zijn het niet zelden die finesses die de dagelijkse verwerking in SHL aanzienlijk kunnen vereenvoudigen. Een punctuele opleiding, toegespitst op de werkmethodes en informatiebehoeften van de klant kan daarom daarom bijdragen tot een betere efficiëntie. In de nabije toekomst voorzien we trouwens workshops hieromtrent waarover u later zeker nog meer zult vernemen.

overige interventies

Analytische boekhouding
Uittekenen en operationaliseren van de analytische boekhouding: uitwerken van het theoretisch analytisch model (kostenplaatsen, kostendragers en kostensoorten), bepalen van de verdeelsleutels, uitwerken van de versleutelingsmodaliteiten, opstellen van versleutelingstabellen, versleuteling van de kosten van ondersteuning, evaluatie van de administratieve organisatie, rapporteringsmodaliteiten,...;

Financiële rapportering
Uitwerken van financiële rapporteringsmodellen (boordtabellen): wie heeft op welk moment welke informatie nodig en hoe wordt die concreet gerapporteerd?

Technisch nazicht van uw boekhouddossier
Hhet technisch nazicht van uw boekhouddossier behelst 3 zaken: een nazicht van alle parameters/basisbestanden, een coherentiecontrole en een "grote schoonmaak" van uw dossier.

 

Copyright 2022 Patrick Haesaert bv - Disclaimer / Privacyverklaring

Patrick Haesaert bv