Patrick Haesaert bvba

 

Van Sisa nv/sa naar Patrick Haesaert bvba: de historiek in een notendop

1985
Sisa ontwikkelt het boekhoudpakket "CEE" (Comptabilité Européenne d'Entreprises) of de voorloper van het huidige Super Hi-Link. Het pakket wordt enthousiast onthaald in vrijwel alle sectoren én in het buitenland o.a. omwille van zijn flexibiliteit en meertaligheid.

1988-1991
aangevuurd door het succes van CEE, ontwikkelt SISA het pakket "Master" waarmee het bedrijf succes oogst bij de large accounts (vooral in Frankrijk).

1992-1993
SISA komt in woelige wateren terecht en overleeft dat niet. Het klantenpark en de sources CEE worden overgenomen door MIAD NV, opgericht door ex-medewerkers van SISA. De commercialisatie en de opvolging van het klantenpark gebeurt via een exclusieve verdeler zodat MIAD zich volop op de verdere ontwikkeling van het pakket kan concentreren. De gebruikersinterface van CEE ondergaat een metamorfose en het pakket wordt omgedoopt tot Super Hi-Link. Het - hoofdzakelijk Franse - klantenpark en de sources Master worden overgenomen door Master Accounting NV, opgericht o.a. door Patrick Haesaert.

1995
MIAD en Master Accounting besluiten om strategische redenen te fuseren: de ex-Sisa competenties zijn weer verenigd.

2007
Master Accounting wordt overgenomen door Piton NV. Voor de verdere ontwikkeling en ondersteuning van SHL blijft dat zonder gevolgen voor het klantenpark.

2009
Patrick Haesaert neemt een gedeelte van het SHL-klantenpark terug over van Piton NV. De verdere ontwikkeling van SHL gebeurt in nauwe samenwerking met Piton.

2010
Teneinde de organisatiestructuur beter af te stemmen op de ambitie om de dienstverlening te optimaliseren wordt door Patrick Haesaert en Piet Vereecken (ook een ancien in het SHL-verhaal) de bvba Patrick Haesaert opgericht.

Uw boekhoudprogramma bestaat dus reeds 35 jaar en is - als het van ons afhangt - nog lang niet uitgeteld!

 

Copyright 2022 Patrick Haesaert bv - Disclaimer / Privacyverklaring

Patrick Haesaert bv