Patrick Haesaert bvba

 

Disclaimer

  • De informatie op deze site wordt regelmatig bijgewerkt. Niettemin is het niet uitgesloten dat bepaalde gegevens niet meer up to date, onvolledig of onjuist zijn. Patrick Haesaert bvba wijst hierbij elke verantwoordelijkheid af. De schade ten gevolge van het gebruik van onjuiste gegevens of tekortkomingen op de website, geven geen recht op welke vorm van schadevergoeding ook.  
  • Het is strikt verboden om gegevens en/of items van deze site te kopiëren en/of af te printen - onder welke vorm en op welke wijze dan ook - voor verdere verspreiding en/of ter commercialisatie ervan, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Patrick Haesaert bvba. Inbreuken op deze bepaling leiden tot gerechtelijke acties.
  • Patrick Haesaert bvba is niet verantwoordelijk voor eventuele links naar andere websites en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van deze externe websites.
  • Eventuele adviezen op deze site worden gegeven zonder enige vorm van garantie en zonder dat Patrick Haesaert bvba aansprakelijk kan gesteld worden voor deze adviezen.
  • Patrick Haesaert bvba is niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van de onbeschikbaarheid van de website of onderdelen ervan en is evenmin aansprakelijk voor schade door het gebruik van de website.
  • Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.


    .


 

Copyright 2022 Patrick Haesaert bv - Disclaimer / Privacyverklaring

Patrick Haesaert bv