Patrick Haesaert bvba

SHL Tips - Technisch

overzicht

01. XML bestanden opslaan in een afzonderlijke map
02. Windows Vista en Windows 7: probleem met het toetsenbord in SHL
03. Opstarten SHL onder Vista - Windows 7
04. Weglaten van de bieptoon tijdens de inputprogramma's SHL
05. Afdruk naar pdf
06. Keuze van het lettertype schermen SHL
07. Bewaren van alle instellingen SHL
08. Een dossier ontoegankelijk maken
09. Een schermafdruk maken vanuit SHL
10. SHL onder Windows 10 en 64-bit systemen

11. SHL-Excelbestanden opslaan in een afzonderlijke map

12. Beveiliging uitschakelen bij het openen van een Excelbestand
13. Verkoopfacturen linken met SHL

14. Probleem met onvolledige preview bij de afdruk van SHL-documenten
15. Printerbeheer

1. XML bestanden opslaan in een afzonderlijke map

Wanneer u de BTW-aangifte indient via Intervat, dan maakt SHL een XML bestand aan dat u vervolgens via Intervat doorstuurt naar de administratie. Om het opzoekingswerk te vereenvoudigen kan het handig zijn die XML bestanden af te zonderen van de programma- en dossierbestanden door ze op te slaan in een afzonderlijke map.

Dat gebeurt als volgt:

 1. Tik F3 in de rubriek User en kies de taal; Ga na Printers instellen;
 2. Tik F3 op een bestaande printer;
 3. Tik vervolgens F2 en kies Gebruikers;
 4. Tik enter (alle gebruikers) in de rubriek Gebruikers of geef de gebruikerscode in voor een welbepaalde gebruiker;
 5. Tik in de rubriek Programma: XML en bevestig met OK;
 6. Printernaam: de volledige directorynaam (bv c:\shl\xmlbestanden, niet eindigen met "\");
 7. Aantal lijnen: enter en bevestigen met OK.

2. Windows Vista en Windows 7: probleem met het toetsenbord in SHL

Als SHL wordt opgestart via een .bat bestand dan kan het gebeuren dat een qwerty klavier staat ingesteld, ondanks het feit dat de landinstellingen correct werden geparametreerd. Aan dat euvel kan verholpen worden door KB 16 fr toe te voegen in het begin van het .bat bestand of deze opdrachtregel toe te voegen in het bestand autoexec.nt in de map c:\windows\system32.

3. Opstarten SHL onder Vista - Windows 7

Indien telkens de toelating gevraagd wordt om SHL op te starten dan kan u dat ongedaan maken door:

Configuratiescherm -> gebruikersaccounts -> gebruikersaccountsbeheer in- of uitschakelen -> Gebruik Gebruikersaccountsbeheer (UAC): afvinken. Opgelet: dat impliceert dat voor geen enkel programma nog de toelating gevraagd wordt, ook niet voor automatische updates of andere programma's die via internet toegang krijgen tot uw computer!

4. Weglaten van de bieptoon tijdens de inputprogramma's SHL

De "beeps" tijdens de inputprogramma's kan u als volgt uitschakelen:

 • Open met kladblok het bestand WINDOWS.GEM dat zich in de programmadirectory SHL bevindt;
 • Voeg BEEP=NO toe aan de lijn RUN-ATTR ERROR-MESSAGE-DESTINATION=STANDARD-INPUT-OUTPUT;
 • Bewaar en sluit af.

5. Afdruk naar pdf

Van alle SHL-lijsten kan een pdf bestand gemaakt worden. Voorwaarde is wel dat u over een pdf-writer beschikt (Cutewriter, PDF995, Acrobat Distiller, PDF factory,...). Cutewriter kan u hier downloaden en vervolgens installeren:

 • Maak een map Cutewriter;
 • Download het bestand Cutewriter.zip in de map Cutewriter;
 • Dubbelklik op het bestand Cutewriter.zip en selecteer alles uitpakken;
 • Klik op cutewriter.exe voor de installatie;
 • Volg de instructies op het scherm. Op het einde wordt gevraagd een webpagina te openen om de converter te installeren. We doen dat in de volgende stap dus u mag dat afsluiten;
 • Zoek en klik op converter.exe;

U zal merken dat er in het printerbeheer van uw PC een printer CutePDF Writer werd toegevoegd. In SHL kan u via de $-printers en na het afsluiten van de preview de CutePDF Writer selecteren om van de afdruk een pdf bestand te maken. Via de SHL-Utilities kan u desnoods een printer aanmaken:

 • Via de utilities -> printerbeheer -> aanmaak van een nieuwe printer;
 • Printernaam = pdf
 • Systeemnaam = $1
 • Aantal lijnen per blad = 68
 • OK of F10

6. Keuze van het lettertype schermen SHL

U kan het lettertype van de SHL schermen als volgt wijzigen:

 • Klik op SHL (het icoontje in de linker bovenhoek), properties
 • Kies miscellaneous -> font
 • Select font
 • Lettertype = MS Linedraw, tekenstijl = Normaal of Vet, Punten = 14 of 16 of 18
 • Of lettertype = Lucida console, tekenstijl = Normaal, Punten = 18 of 20. Opgelet: dat lettertype kan enkel gebruikt worden voor nederlandstalige schermen.
 • Klik op Toepassen en herstart het programma

7. Bewaren van alle instellingen SHL

Alle instellingen SHL (schermgrootte, kleuren, koppeling met printers, lettertype,...) kunnen als volgt bewaard worden:

 • Klik op Start -> Uitvoeren (onder Vista bevindt zich dat onder Bureau-accessoires)
 • Tik regedit Klik op HKEY-LOCAL-MACHINE
 • Klik op Software
 • Indien 64-bit besturingssysteem: selecteer Wow6432 Node
 • Selecteer Liant Software Corporation
 • Klik op Bestand -> exporteren
 • Selecteer de programma-directory SHL
 • Controleer of in de rubriek Exportbereik de Geselecteerde subsleutel staat aangevinkt en geef een naam aan het exportbestand, bv SHL-voornaam.reg

8. Een dossier ontoegankelijk maken

Naast de mogelijkheid om een paswoord in te stellen op dossierniveau kan u ook een dossier ontoegankelijk maken voor één of meerdere gebruikers:

 • Start de utilities via F3 in de rubriek User
 • Nederlands
 • Printers instellen
 • F3 op een bestaande printer
 • Opties
 • Gebruiker = gebruikerscode
 • Programma = dossiernummer 4 cijfers
 • Printernaam = DOS

09. Een schermafdruk maken vanuit SHL

 • Druk op de toets Prt sc
 • Start Word -> rechter muisknop -> Plakken

10. SHL onder windows 10 en 64 bit systemen

SHL is compatibel met Windows 8 en 64-bit systemen.

Nochtans moeten we u op een aantal aandachtspunten wijzen:

 • Via het programma u11 kan u een backup nemen van uw dossierbestanden. Hiervoor werden de (externe) programma's pk(un)zip.exe gebruikt. Deze programma's zijn echter niet compatibel met 64-bit systemen. We kunnen u echter een alternatief aanbieden namelijk, Izarc dat u kan downloaden via deze site (zie SHL-Tools).

 • Lettertypes voor SHL dienen als volgt geïnstalleerd te worden (hiervoor heeft u administrator-rechten nodig):
  • Ga naar de map met de programmabestanden SHL;
  • Zoek naar de bestanden *.ttf. Dat levert normaal volgende bestanden op: LINEDRAW.TTF en IDAUTOMATIONOCRB.TTF.
  • Selecteer beide bestanden en installeer deze via de rechtermuisknop.

 • Op elke werkpost SHL moeten er in de registry onder HKEY_LOCAL_MACHINE - Software gegevens toegevoegd worden in de subsleutel "Liant Software Corporation" met daarin een aantal instellingen voor SHL (hiervoor heeft u eveneens administrator-rechten nodig). Op een 64-bit systeem moet de subsleutel "Liant Software Corporation" komen onder HKEY_LOCAL_MACHINE Software Wow6432Node.

 • Indien u een registerbestand wenst te importeren op een 64-bit systeem dat afkomstig is van een 32-bit systeem, dan moet u eerst het volgende uitvoeren:
  • Via windows verkenner in de map met de programma's SHL, selecteer het te importeren registerbestand (bv liant.reg)
  • Open dit bestand met "kladblok" of klik op "bewerken"
  • Selecteer "vervangen"
  • Zoeken naar :\software\
  • Vervangen door; \software\Wow6432node\
  • Selecteer "alles vervangen"
  • De aanpassingen opslaan onder "bestandsnaam-64bit"

 • Het importeren van register-elementen voor SHL doet u als volgt:
  • Start -> alle programma's -> uitvoeren
  • Regedit -> OK
  • Klik op bestand
  • Selecteer registerbestand importeren
  • Selecteer de schijf en de map met de SHL-programma's
  • Selecteer het bestand liant-64bit.reg of het voor 64bit-systemen aangepaste .reg bestand
  • Dubbelklik op het geselecteerde bestand om de inhoud toe te voegen aan de registry van de werkpost

Opgelet:

(1) de optionele modules DXP en SHL-ODBC zijn niet compatibel met 64-bit systemen!

(2) de runtime versie 7 blijkt niet compatibel te zijn met windows 8!

We kunnen u echter wel een alternatief bezorgen.

11. shl-Excel bestanden opslaan in een afzonderlijke map

Wanneer u via SHL een Excelbestand aanmaakt, kan het handig zijn die .XLS bestanden af te zonderen van de programma- en dossierbestanden door ze op te slaan in een afzonderlijke map.

Dat gebeurt als volgt:

 • Tik F3 in de rubriek User en kies de taal;
 • Ga na Printers instellen;
 • Tik F3 op een bestaande printer;
 • Tik F2 en kies Gebruikers;
 • Tik enter (alle gebruikers) in de rubriek Gebruikers of geef de gebruikerscode in voor een welbepaalde gebruiker;
 • Tik in de rubriek Programma: XLS en bevestig met OK
 • Printernaam: de volledige directorynaam (bv c:\shl\shl-excel, niet eindigen met "\");
 • Aantal lijnen: enter en bevestigen met OK.

12. Beveiliging uitschakelen bij het openen van een Excelbestand

In Excel 2010 kan bij het openen van een Excelbestand, aangemaakt in SHL, een melding verschijnen:

Beveiligde weergave. Het bewerken van dit bestandstype is niet toegestaan vanwege uw beleidsinstellingen. Klik voor meer informatie.

Om die blokkering ongedaan te maken zijn er twee mogelijkheden:

1. Klik op deze melding, men bekomt dan een scherm "beveiligde weergave" om eventueel voor dit bestand "bewerken" in te schakelen. Klik op "instellingen voor bestandsblokkering" en vink af "Excel 2-werkbladen openen" en klik vervolgens "OK".

2. Klik op "Bestand" -> Opties -> Vertrouwenscentrum -> Instellingen voor vertrouwenscentrum -> Instellingen voor bestandsblokkering en vink af "Excel 2-werkbladen openen" en klik "OK". Sluit het Excelbestand en open dit opnieuw.

13. Verkoopfacturen linken met SHL

Bent u op zoek naar een pakket voor commercieel beheer waarvan de verkoopfacturen kunnen gelinkt worden met SHL, dan geven we hierbij graag een overzichtje van compatibele pakketten:

Handsoft, Ventawin (Aprosoft), Plenion (Vibiz), Mersis, BIDS, Syneton, Vertico, Teamleader,...

14. Probleem met onvolledige preview bij de afdruk van SHL-documenten

Bij de afdruk van een SHL-document wordt altijd eerst een preview getoond. Het kan gebeuren dat er in die preview een gedeelte ontbreekt en dat heeft te maken met de beeldinstellingen van uw computer. Standaard bedraagt de schaal van het beeldscherm 100%. Als u dat te klein vindt dan kan u die schaal aanpassen en hiertoe zijn 2 mogelijkheden (getest onder Windows 10):

 • Ofwel wijzigt u de schaal via het Windowslogo links onderaan het scherm -> Instellingen -> Systeem -> Beeldscherm -> Schaalfactor instellen, bv 125%
 • Ofwel wijzigt u de schaal via Configuratiescherm -> Hardware en geluiden -> Beeldscherm -> Aangepast schalingsniveau instellen, bv 125%

Via de eerste manier zal het probleem van de preview zich voordoen, via de tweede manier niet. We kunnen u dus enkel maar aanraden de tweede manier te gebruiken.

15. Printerbeheer

 • Verschillende afdrukken met preview: in SHL kan men via verschillende printers ($-printers) een afdruk bekomen naar om het even welke geïnstalleerde printer met een voorafgaandelijke preview:
Printer Formaat Lijnen/blad Tekens/lijn Marge hoogte Linkermarge
$ Portrait 87 132 8 mm 20 mm
$0 Portrait 87 132 8 mm 20 mm
$1 Portrait 68 132 8 mm 5 mm
$3 Portrait 78 80 8 mm 15 mm
$4 Portrait (bold) 68 132 8 mm 5 mm
$6 Landscape 42 132 10 mm 30 mm
$7 Landscape 52 193 10 mm 18 mm
$8 Landscape 50 132 10 mm 5 mm
 • We kregen dikwijjls de opmerking dat de listings te "licht" werden afgedrukt waardoor ze soms moeilijk leesbaar waren. Dat euvel werd ondertussen verholpen. U dient enkel via de Utilities -> Printers instellen -> Nieuw volgende printer aan te maken:
  • Printernaam: a4Vet
  • Systeemnaam: $4
  • Lijnen per blad: 68
  • OK
 • Bij elke afdruk selecteert u dan de printer $4. U kan daar ook de standaardprinter van maken via de Dossierparameters - Printers
 • Andere courante printerinstellingen zijn bv:
  • Printernaam: a4 (gewoon)
  • Systeemnaam: $1
  • Lijnen per blad: 68

 

  • Printernaam: landscap
  • Systeemnaam: $7
  • Lijnen per blad: 52

 

 

Copyright 2022 Patrick Haesaert bv - Disclaimer / Privacyverklaring

Patrick Haesaert bv